Har du rätt försäkringar inför resan?

Har du rätt försäkringar inför resan?

När du bokar en resa får du oftast ett alternativ för att välja till en reseförsäkring. Det här alternativet blir en påläggskostnad, och det kan egentligen köpas fram till avresan. Måste du köpa till en reseförsäkring?

Reseförsäkring brukar ingå i andra försäkringar

Huruvida kompletterande försäkringar behövs inför resan varierar från fall till fall. Därför finns inget enkelt svar på frågan om en reseförsäkring är ett måste.

Ett reseskydd upp till 45 dagar brukar dock ingå i den vanliga hemförsäkringen. Kolla upp vad som ingår i exempelvis paketen Hemförsäkring Student och Hemförsäkring Hyresrätt för att se om du har ett fullgott skydd.

Försäkringsskydd brukar också finnas när du betalar resan med ditt Visa eller Mastercard. Skyddet är inte bara en regelrätt reseförsäkring, utan ger dig även ett avbokningsskydd. Avbokningsskydd är viktigt om du skulle bli sjuk inför resan och därmed måste ställa in den.

Det försäkringsskydd du har via hemförsäkringen kan utvidgas genom ett tillval. Då förlängs antalet dagar som reseförsäkringen är giltig, och du kan likaså få ett utökat stöd för eventuella sjukvårdsbesök och läkemedelsinköp. Annars kan ju reglerna variera.

Exempel på hur en reseförsäkring kan hjälpa

Du bör aldrig resa oförsäkrad. Det är så många saker som kan hända under en resa, händelser som du omöjligt kan förutse och som kan få konsekvenser för ditt välbefinnande. Även om du är ung och tänker att du har hela livet framför dig är det viktigt att du har en reseförsäkring. Det är av den anledningen som även många hemförsäkringar för studenter har just inbakade reseskydd.

Om något oförutsett händer på resan är ett försäkringsskydd en fantastisk lättnad. Tack vare reseförsäkringen kan du få hjälp vid sjuk- och olycksfall, stöld, och faktiskt även vid inställd resa. Kolla alltså vad som ingår i din försäkring för att se om skyddet är tillräckligt eller om du behöver komplettera med ytterligare försäkringar.

Resor